Tehlike Madde taşımacılığı eğitimi için ADR ve SRC5 belgesi eğitimleri hakkında bilgiler.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Egitimi

Tehlikeli Madde Taşıyan Şoförler:

Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı işi ile iştigal olan sürücüler adr sözleşmesine göre adr / src 5 belgesi ve eğitimi alarak bu mesleği yapabilirler. Src 5 belgesi ise kendi arasında üçe ayrılır. Bunlar sırasıyla sınıf 1, sınıf 7 ve tanker taşımacılığıdır. Bu üç belgeden birini yada üçünü birden almak isteyen sürücü öncelikler temel eğitime katılması gerekir. Temel eğitimi alıp, sınavlarda da başarı göstermesi halinde istediği sınıfa kaydını yaptırabilir. Bu arada şunu da unutmamak gerekir; adr / src 5 belgesi alacak olan sürücülerin src 3 veya src 4 belgesine sahip olmaları zorunludur.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli madde; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; ve bu faaliyetler çerçevesinde gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Mesleki yeterlilik eğitimlerinde SRC5 belgesi dışında ayrıca src belgesi belgesi eğitimleri verilmektedir. Ayrıntıları görmek için: https://www.srcbelgesi.co/

Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini,

Adr / Src 5 Belgesi almak için kayıt yaptıracak olan kursiyerlerden istenecek evraklar:

  • 4 Adet vesikalık fotograf,
  • 1 Adet src 3 veya src 4 belgesinin fotokopisi,
  • 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi ve ehliyet fotokopisi.

Src 5 belgesinin geçerlilik süresi

5 yıldır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (tmgd eğitimi) için gerekli olan evrak ve şartlar: bu eğitime katılmak için öncelikli olarak dört yıllık bir üniversiteyi bitirmiş olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte eğitim kurumuna giderek 49 saat eğitim almanız gerekecektir.

Kara yolunda, akaryakıt, lpg ve her türlü patlayıcı nesne taşıyan araç şoförler adr konvansiyonu hükümlerine göre hareket etmesi kanuni bir zorunluluktur.   Ayrıca tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri gerekli tüm eğitimleri almış ve yapılan sınavlarda başarılı olup sertifika sahibi olmaları esastır.

Tehlikeli madde taşımacılığında sürücülerin eğitime tabi tutulması ve adr sertifası alma zorunluluğu Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de zorunludur.