ADR SÖZLEŞMESİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Adr Sözleşmesi Genel Özellikleri Nelerdir?

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olan ADR Sözleşmesi (ADR: Accord Dangereux Routier) 30 Eylül 1957’de Cenevre’de düzenlenmiş olup, karayolu ile uluslar arası taşımacılıkta güvenliğin arttırılmasını amaçlamaktadır. Başlangıçta 15 üye ülkenin imzalamasıyla düzenlenen konvansiyon 1968 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

ADR Sözleşmesi genel özellikleri hakkında bilgiler:

ADR Sözleşmesi genel özellikleri

ADR sözleşmesinin genel yapısal özellikleri:

Taraf ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğini hedefler yüksek düzeyde güvenlik, ülkeler için aşırı sorumluluk, ama yük değil diğer taraf ülkeler ile anlaşma yapma olanağı (ikili / çoklu)
 •  ADR = 1200 sayfadan oluşmaktadır.
 •  Diğer modlar ile uyumu sürdürmek, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak her iki yılda bir yenilenir. Son güncelleme 1 Ocak 2009’de yürürlüğe girdi.  Ulusal Mevzuatın Uluslararası Mevzuattan ayrı olarak güncellenmesi bir ülke için gerçekçi değildir.
 •  ADR, AB Müktesebatının bir parçasıdır. AB’ne girmek isteyen üye ülkeler buna iç taşımacılıkta uygulamak zorundadır. (AB Direktif 94/55) Bugün ADR Konvansiyonu’na taraf 42 ülke bulunmaktadır. İrlanda 12 Kasım 2006 tarihinde taraf olarak son üye olmuştur.
Ülkemiz için de büyük önem arz eden ADR Konvansiyonu’na katılım için ilk adım 30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanunla atılmıştır. Bundan sonra Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar ve düzenlemeler ile “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 31 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2009’dur.Yönetmelik incelendiğinde, ADR Konvansiyonunun ilgili maddelerine atıfta bulunmaktadır. 2007 yılında başlayan ve 2010 yılında ADR taraf ülkelerinde tamamlanması gereken tünel kategorileri ve buna bağlı kısıtlamalara da yönetmelikte dikkat çekilmiştir. Diğer önemli bir hususta, güvenlik danışmanı kavramının girmesi, güvenlik danışmanı ve sürücülerin geçerli bir eğitim sertifikaları sahip olmasının vurgulanmasıdır. Ayrıca bazı maddelerin taşınması için de (Sınıf 1, 6.1, 6.2 ve 7) özel izin alma zorunluluğu getirilmiştir.

ADR Belgesi nedir ve ne için kullanılır;
https://www.tehlikelimaddetasimaciligi.org/adr-belgesi.html

TMGD hakkında bilgi almak için bu linke tıklayabilirsiniz
Ulaştırma Bakanlığı’nın Türkiye’de uygulamaya koymak için üzerinde çalıştığı ADR’nin amaçlarınışu şekilde sıralayabiliriz:
 • Karayoluyla uluslar arası taşımacılıkta güvenliğin arttırılması,
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler tavsiyelerine dayanarak tehlikeli atıklar dahil olmak üzere tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesi ve test edilmesine ilişkin hükümlerin, diğer taşıma türleri (deniz, hava, demiryolu) ile uyumlu bir şekilde ortaya konulması,
 • Karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine yönelik şartların belirlenmesi Yönetmeliğe göre;
 • Karayollarında yetki belgesi almadan tehlikeli madde ve atık taşımacılığı yapılamayacaktır
 • Tehlikeli madde taşıyan sürücüler de mesleki yeterlilik belgesi alacaklardır.
 • Tehlikeli madde taşıyıcıları, insan ve çevreye verilecek zararın önlenmesi için daha güvenli olan karayolunu kullanacaklardır.
 • Tehlikeli madde yüklü birden fazla römork veya yarı römorklar birbiriyle birleştirilerek yani arka arkaya takılarak kullanılmayacaktır.
 • Tehlikeli madde taşımasında kullanılan araçlar sızdırmazlık testinden geçecektir.
 • Yönetmelik, tehlikeli madde taşıyan araçların boğaz köprüsünden geçişleri konusunda da yeni düzenlemeler getirmektedir.
 • Patlayıcı ve radyoaktif madde taşıyan araçlar dışındaki tehlike sınıfına giren her türlü madde yüklü araçların boğaz köprülerinden geçişleri saat 01.00’den sonra her türlü güvenlik önlemleri alınarak yapılacaktır. Tehlikeli madde yüklü taşıtların yoğunluğuna göre, taşıtların güvenlik mesafesi içinde toplu veya bireysel geçişleri en az 2 güvenlik danışmanı ile birlikte onların sorumluluğunda yapılacaktır.
 • Patlayıcı ve radyoaktif madde taşıyanların boğaz köprülerinden geçişleri, trafik yükünün hafiflediği ve diğer tehlikeli madde yüklü taşıtların geçişlerinin ardından, sürücülerin alkol muayenesi ile diğer her türlü güvenlik önlemleri alınarak, bir önceki taşıtın köprü geçişi tamamlandıktan sonra en az 1 güvenlik danışmanı sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
 • Boğaz köprülerinden geçişlerine izin verilen patlayıcı ve radyoaktif maddeler hariç tehlikeli madde sınıfına giren diğer tehlikeli madde yüklü taşıtların yoğunluk durumuna göre en fazla 10 taşıtın toplu halde güvenlik mesafesi içerisinde geçişlerine izin verilecektir.
 • Taslağa göre patlayıcı madde ve radyoaktif madde taşıyanlar ile sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar, gidecekleri güzergahı belirleyerek, uzunluğu 200 metreden fazla olan tünel bulunan karayolu güzergahını kullanmayacaktır.
 • Tünel bulunan güzergahlardan geçişlere, saat 01.00’den sonra, başka alternatif güzergah bulunmayan hallerde veya karayolunun coğrafi şartlarının elverişsizleştiği ve tehlikeli bir durum meydana getirdiği zamanlarda güvenlik danışmanı ve trafik polisi nezaretinde izin verilecektir.
 • ADR ile birlikte tehlikeli madde taşıyan, depolayan, üreten, elleçleyen, her firmanın uzman bulundurması zorunludur.
 • Sadece ADR konusunda mesleki yeterlik eğitimi almış olan sürücülerin araç kullanmalarına izin verilecektir.
 • Tehlikeli madde taşıyan azami ağırlığı 3,5 ton olan hafif ticari araçlar da ADR kapsamına girmektedir.
 • İntermodal taşımacılığında tanınan bazı kolaylıklar kaldırılacak ve eğitim konusunda sınav sistemine yeni düzenlemeler getirilecektir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sitemizi twitter da takip edebilir, yeni yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply