TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

Tehlikeli maddeler özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.

Uluslararası genel kabul görmüş Tehlikeli Madde Taşıması Hakkında ADR Konvansiyonu ile ilgili sınıflandırma ise aşağıdaki gibidir:
Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması
SINIF                                              SINIF İSİMLERİ
1                                                      Patlayıcı maddeler
2                                                     Gazlar
3                                                     Yanıcı sıvı maddeler
4.1                                                  Yanıcı katı maddeler
4.2                                                   Kendi kendine yanan maddeler
4.3                                                   Suyla temas halinde yanıcı gaz çıkaran maddeler
5.1                                                   Yakıcı özelliği olan maddeler
5.2                                                   Organik maddeler
6.1                                                   Zehirli maddeler
6.2                                                   Bulaşıcı özelliği olan maddeler
7                                                       Radyoaktif maddeler
8                                                       Aşındırıcı (asidik )maddeler
9                                                       Farklı tehlikeleri olan maddeler ve nesneler
Tehlikeli maddelerin özelliklerini tek tek bilmek ve buna göre hareket etmek zorluk yaratmaktadır. Bu zorluğun sonucu olarak, 1960 yılında kısa adı IMCO diye anılan Uluslar arası Deniz Danışma Kurulu, tehlike arz eden kimyasal maddelerin en önemlilerini, kısa adıyla IMDG-C (International Maritime Dangeraous Goods-Code) Uluslararası Deniz Danışma Kurulu Tehlikeli Yük Kodları altında sınıflandırarak bir araya getirmiştir. Uluslar arası standartlara göre tehlikeli maddenin sınıfını belirten ve bu tip yük taşıyan tüm araçlarda bulunması gereken etiketler en az 10 cm x 10 cm ölçülerinde olmalıdır. Can ve mal emniyeti açısından ayrı ayrı özellikler arz eden dokuz ayrı tehlikeli madde sınıfı, uluslar arası etiket ve kod işaretlerine göre aşağıda sıralanmıştır:
Türkiyede mevcut yasal düzenlemeler hakkında bilgi için tıklayabilirsiniz ;
https://www.tehlikelimaddetasimaciligi.org/turkiyede_mevcut_yasal_duzenlemeler_ve_standartlar.html
Sınıf 1 Patlayıcılar (EXPLOSİVES)

Bu sınıfa dahil maddeler; Kara Barut, Fişek, Sis Bombası, Cephane, Dinamit vb.

Sınıf 2 Gazlar (GASES)

  •  Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar (FLAMMABLE GAS)
Her türlü ısı kaynağından ve personel mahallinden uzağa istiflenmelidir. Bu sınıfa dahil maddeler; Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı vb.
  • Sınıf 2.2 Zehirli Gazlar (TOXIC GAS)
Her türlü ısı kaynaklarından, personel mahallinden ve yiyecek maddelerinden uzağa istiflenmelidir. Bu sınıfa dahil maddeler; Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon Monoksit vb.
  •  Sınıf 2.3 Yanıcı Olmayan Sıkıştırılmış Gazlar (NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS)

İyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmuş tüpler ısı aldıkları zaman genleşirler ve bu da patlamalara neden olduğu için çok tehlikelidirler. Bu sınıfa dahil maddeler; Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazı, Oksijen vb.

Sınıf 3 Yanıcı Sıvılar (FLAMMABLE LIQUID)

Yanıcı sıvılar ısınmaları halinde, buharlaşan gazın yanma noktasına göre 3 gruba ayrılırlar:

  •  Sınıf 3.1 Benzin
Yanma noktası 180 C’den düşüktür.
  •  Sınıf 3.2 Mazot
Yanma noktası 180 C ile 230 C arasındadır.
  • Sınıf 3.3 Mazot

Yanma noktası 230 C ile 610 C arasındadır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sitemizi twitter da takip edebilir, yeni yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply