SINIF 4 KATILAR (HARDS)

yanıcıSınıf 4.1 Yanıcı Katılar (FLAMMABLE SOLID)

Sınıf 4 katılar (Hards) hakkında bilgiler:

Yaşam mahallerinden uzak tutulmalıdırlar. Bu sınıfa dahil maddeler; Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.

Sınıf 4.2 Kendi Kendine Yanabilen Katılar (SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE)

Çok iyi havalandırılmış yerlerde istiflenmeli, istif araları hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu sınıfa dahil maddeler; Kopra, Balık Unu, Kuru Ot, Mangal Kömürü vb.

Sınıf 4.3 Islandığında Yanabilen Katılar (DANGERAOUS WHEN WET)

Su ile temas ettiklerinde veya ıslandıklarında, yanma özelliği gösteren katılardır. İyi havalandırılmış kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temasından mutlak suretle kaçınılmalıdır. Bu sınıfa dahil maddeler; Alkalin Alaşımlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.

Sınıf 5 Oksitleyici Maddeler (OXIDIZING SUBSTANCES)

  • Sınıf 5.1 Oksitleyici Maddeler (OXIDIZING AGENT)

Bu sınıfa giren maddeler oksijen açığa çıkartmak suretiyle yanmayı kolaylaştırıcı bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri nedeniyle yanıcı maddelerin yanına istiflenmemelidirler. Bu sınıfa dahil maddeler; Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.

  •  Sınıf 5.2 Organik Peroksitler (ORGANIC PEROXIDE)

Bu sınıfa giren maddeler yanıcı olabilecekleri gibi, patlayıcı da olabilirler. Üstleri örtülü olarak, kuru ve serin yerlerde korunmalıdır. Bütün peroksitler bu sınıfa dahildir.

Sınıf 6 Zehirleyiciler (TOXIC)

  • Sınıf 6.1 Zehirleyici Maddeler (TOXIC)
Zehirleyici maddeler insan vücuduna ağız yoluyla girebilir ve insanı öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerden, yaşam mahallerinden, tütün gibi nem çıkaran maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Bu sınıfa dahil maddeler; Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun, Siyanür Civa ürünleri vb.
  • Sınıf 6.2 Mikroplu (Biyolojik) Maddeler (INFECTIOUS SUBSTANCE)
Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastalıklara sebep olabilirler. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerden, yaşam mahallerinden, uzağa istiflenmelidirler. Bu sınıfa dahil maddeler; Kemik, Kemik Yağı, Sıkıştırılmış Et Atıkları, Hayvan Derileri, Kan Tozu vb.

ADR Belgesi nedir ve ne için kullanılır;
https://www.tehlikelimaddetasimaciligi.org/adr-belgesi.html

TMGD hakkında bilgi almak için bu linke tıklayabilirsiniz

radioaktif2Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler (RADIOACTIVE)

Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir. Personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemiş filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Aktivite dereceleri bakımından 3 gruba ayrılırlar;
  • Sınıf 7.1
  • Sınıf 7.2
  • Sınıf 7.3

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sitemizi twitter da takip edebilir, yeni yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply