KARAYOLU TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir?

Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı hakkında bilgiler:

Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok sektörde kullanılmasına ve gelişen teknoloji ile birlikte bu kapsamda artan ulaştırma faaliyetlerine bağlı olarak tehlikeli yüklerin yer değiştirmesine olan ihtiyaçta aynı oranda artmış ve bunun sonucunda ise canlılar ve çevre üzerinde onarılamaz etkiler bırakan büyük kazalar ve yıllarca etkisi silinemeyen kirlilikler meydana gelmiştir. Üretimi ve günlük hayatı sürdürmek için kullanılan maddelerin yanı sıra özellikle gelişen kentlerde ve endüstriyel tesislerde ortaya çıkan atıkların da yeniden değerlendirilmek, imha edilmek veya depolanmak üzere taşınması, mevcut taşıma işlemlerinin önemini arttırmıştır.
Bu nedenle ülkeler tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili olarak bir takım yasal düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir. Bu düzenlemelere bağlı olarak başta karayolu olmak üzere demir, deniz ve havayolu ulaşım modlarında uyulacak yöntem ve esaslar belirlenmiştir. Tehlikeli maddeler dünyanın her yerinde taşınmaktadır. Bu taşımalar birçok farklı taşıma modları ile gerçekleştirilmektedir. Buna göre, bir tehlikeli madde karayoluyla başlar, demiryoluyla limana taşınır, oradan başka bir kıtaya geçerek, havayoluyla taşımasına devam ederek başka bir ülkeye gidebilir. Ancak bu durum beraberinde sorun getirmektedir. Bu yüzden taşımaların dünya çapında ortak düzenlenmiş kanun ve kurallara göre yapılması zorunludur. Çünkü taşıma modu veya geçilen ülkenin değişmesi sonucunda her defasında kuralların değişmesi taşımayı zorlaştıracak ve imkansız hale getirecektir. Dünyada tüm taşıma türleri, kanunlar ile uyumlaştırılmıştır. Bunun için BM Komisyonu- “Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods” tavsiye niteliğinde kararlar çıkartmaktadır.
 
Tehlikeli maddelerin ambalajlanması ve depolanması hakkında bilgi için tıklayınız ;
https://www.tehlikelimaddetasimaciligi.org/tehlikeli_maddelerin_ambalajlanmasi_ve_depolanmasi.html

Taşımacılıkla İlgili Uluslararası Kuruluşlar

  •  International Maritime Organization (IMO)- Londra- IMDG-Code- Denizyolu Taşımacılığı
  • UN Economic Comission for Europe (ECE)-WP-15- Bern-ADR- Karayolu
  • Office Central Transport Internationaux (OCTI)- Bern-RID- Demiryolu
  • International Civil Aviation Organization-Montreal- ICAO-TI- Havayolu
  • International Air Transport Association- Cenevre- IATA-DGR- Havayolu
  • International Atomic Energy Agency-Viyana-IAEA- Radyoaktif Maddelerin Taşınması
  • Commission Central pour la Navigation du Rhin- Strasburg- ADNR/ADN İç su yolları Taşımacılığı
  • Tehlikeli maddelerin taşınmasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri önleyebilmek için, ilgililer, çok geniş kapsamlı kurallar getirmişlerdir. Bu Kurallar, taşımaya bir şekilde katılan taraflara, insanları ve çevreyi (hayvanları, bitkileri, su kaynaklarını, toprakları) korumak

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sitemizi twitter da takip edebilir, yeni yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply