TAŞIMADA BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

Taşımada Bulundurulması Gereken Belgeler Neler?

Taşıma evrakında bulundurulması gereken belgeler hakkında bilgiler:

“Bulundurulması gereken evraklar” kavramı altında, sürücünün taşıma esnasında aracında bulunması gereken evraklar anlaşılmaktadır.Taşıma evrakları yüklemeden önce mutlaka okunmalı, kontrol edilmeli, içinde yazılanlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Söz konusu belgeler yetkili kişiler tarafından sorulduğunda mutlaka gösterilmelidir.

Bu evrakların amacı;

 • Sürücüye gerekli bilgileri vermek
 • Kontroller esnasında yetkililere bilgi vermek
 • Kaza durumlarında yardım ekiplerine bilgi vermek
 • Bazı şartların yerine getirildiği hakkında bilgi vermek

Örneğin sürücünün gerekli şartları taşıdığı, aracın teknik donanımı, aracın periyodik bakım ve testlerden geçtiği gibi bilgileri içermektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı için kullanılacak taşıma evrakı için belirlenmiş bir form bulunmamaktadır. Ancak, içinde bulunması gereken bilgiler belirtilmiştir. Genelde yapılan birçok taşımalarda bir taşıma evrakı kullanılmaktadır. (CMR, Sevk İrsaliyesi, Atık Belgesi vb.). Bu evraklara, bir takım bilgiler eklenerek ADR’ye uygun bir taşıma evrakı haline getirilebilir. Bu bilgiler sayesinde taşımaya katılan tarafların, ayrıca kaza durumlarında yardım ekiplerinin taşınan yükün tehlikeli madde olduğunu anlamalarını mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda taşıma evrakının amacı, taşınan tehlikeli maddenin tanıtılmasıdır. Uluslar arası taşımalarda, taşıma evrakı gönderen ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır. Bu dil İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi değilse bu dillerden birisinde yazılmış ikinci bir taşıma evrakı hazırlanmalıdır.

Taşıma Evrakında Bulunması Gereken Bilgiler

 • UN-Numarası, mutlaka “UN” ibaresiyle birlikte olmalıdır
 • Maddenin resmi adı
 • Maddenin sınıfı, böylece tehlike etiketi
 • Mevcut ise paketleme grubu I,II veya III
 • Taşıma evrakı üzerindeki bilgilerin sıralaması gelişigüzel olmamalıdır.(UN-Numarası, İsmi, Sınıfı/tehlike etiketi, paketleme grubu)
 • UN 1093, ACRYLNİTRİL, 6.1(3), I veya ACRYLNİTRİL, 6.1 (3), UN1093, I
 • Paketlerin ve büyük paketleme malzemelerinin (IBC) sayısı ve açıklaması
 • Her bir tehlikeli maddenin toplam ağılığı (hacim, brüt, veya net ağırlık olarak). (1.sınıfa ait patlayıcı maddeler ve nesneler için net patlayıcı madde ağırlığı)
 • Gönderenin irtibat bilgileri
 • Alıcının irtibat bilgileri
 • ADR 1.1.3.6’ya göre yapılan taşımalarda taşıma evrakında aşağıdaki ek bilgi bulunmalıdır: “TAŞIMA BÖLÜM 1.1.3.6’DA BELİRTİLEN SINIRLARI AŞMAMIŞTIR”
 • İçerisinde az bir miktar tehlikeli madde kalmış ve temizlenmemiş, boş ambalajlar için taşıma evrakında aşağıdaki ibareler yer almalıdır: “BOŞ AMBALAJ”, “BOŞ KAP”, “BOŞ IBC” gibi. Ayrıca içerisinde son bulunan maddenin sınıfı da belirtilmelidir. Örneğin; “BOŞ KAP, 3”
 • Tehlikeli maddeler ile yüklenmiş bir konteyner taşıması denizyolu ile devam edecekse yüklenen tarafından yükün konteynerin içerisine emniyetli, doğru, güvenliği ve ulusal/uluslararası kanunların öngörmüş olduğu bir şekilde yüklendiğini gösteren bir evrak ibraz edilmelidir. Bu tehlike madde yüklenmiş araçlar için de aynı geçerlidir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sitemizi twitter da takip edebilir, yeni yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply