Yanıcı Madde Sembolü

Yanıcı Madde Sembolü

Yakıcı madde sembolü, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki ilgili yasalarda belirtilen yakıcı madde sınıfındaki maddelerin sembolleridir. Yakıcı madde olarak sınıflandırılmış bu maddeler 3 sınıfa ayrılmaktadır ve kendi içinde 5.1,5.2,5.3 şeklinde kodlanmaktadır. Bu maddelerin bu şekilde sınıflandırılmasındaki amaç, kamuoyu alanlarında karayolu ile taşımacılık yapan firmaların faaliyetlerinin, insan sağlığı, diğer canlı ve çevrenin zarar görmeyeceği şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu kapsamda taşımacılık yapan firmaların bu firmaların sorumluluk ve yükümlülükler 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ilgili kanunlarca belirlenmiştir.

Yakıcı Madde Sınıflandırılması

Adr/Src5 kapsamında tehlikeli maddeler içerinde yakıcı madde sınıflandırılması 2 sınıfa ayrılmaktadır. Yakıcı madde sınıflandırılması yer alan yakıcı madde sembolü şu şekildedir:

Sınıf 5.1:

5.1

Bu sınıfta yer alan maddeler, kendileri yanıcı özelliğe sahip olmadığı halde, yakıcı yani oksitleyici maddelerdir. Bu türdeki maddeler oksijen çıkartarak diğer maddelerin tutuşmasına sebep olan veya yanmasını çabuklaştıran maddelerdir. Yani kendisi yanıcı olmadığı halde etkileşimde bulunarak yakıcı olma özelliğine sahiptirler. Bu sınıf maddelere örnek vermek gerekirse; nitrat, amonyum sülfat, klorat, suni gübreler gösterilebilir. Önlem olarak bu maddelerin yanıcı olan maddelerle birlikte istiflenmemesine dikkat etmek gerekir.

Sınıf 5.2:

5.2

Bu sınıfta yer alan maddeler organik peroksit maddelerdir. Sürtünmeye ve darbeye duyarlı olan maddeler çabuk alev alırlar ve yanıcı maddelerin tutuşmasına katkıda bulunurlar. Kendi içinde P1(sıcaklık kontrolüne gerek görülmeyen) ve P2 (sıcaklık kontrolüne gerek görülen) olarak ikiye ayrılırlar. Ve bu sınıfa dahil olan meddeler önlem olarak üstleri kapalı, serin ve kuru yerde saklanmaları gerekir. Bu sınıf maddelere örnek vermek gerekirse; hidrojen peroksit gibi bütün peroksitler bu sınıfa girmektedir.

Yakıcı madde sembolü olan maddeler karayolu taşımacılığı Adr Belgesi / Src5 belgesi ile ilgili asıl yönetmeliklerde belirlenmiş olup yükümlü firmalar tarafından uyulması gerekmektedir. Bu yönetmelikler kapsamında taşıma faaliyetlerini gerçekleştiren, alıcı, gönderici, operatör, yükleyici, taşıyıcı, boşaltıcı, sürücülerin yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektedir. Yakıcı madde sembolü 4925 Sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanunu ile belirlenmekte olup, bu kapsamda karayolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından uyulması zorunludur.

Leave a Reply