Src 5 Eğitimi Kaç Saattir?

Src 5 Eğitimi Kaç Saat

Temel eğitimler SRC 5 ve SRC 5, daha önce temel eğitimler SRC 5’i tamamlamamış ve tehlikeli malların taşınmasına aktif olarak katılan bir sürücü ile gerçekleştirilebilir. Toplamda (19 saat SRC 5 Temel+ 13 saat SRC 5 Tankeri) 32 saatlik SRC 5 Temel+ SRC 5 Tanker Eğitiminden sonra başarılı kişiler Bakanlık tarafından açılan sınavları geçebilir.

Aynı anda iki sınav yapılabilir. SRC 5 Temel+ SRC5 tanker eğitim kursunu tamamlayan kişiler, Bakanlık tarafından açılan SRC 5 Temel+ SRC5 tanker sınavını geçtikten ve en az 60 puan aldıklarında SRC5 Temel+ Tanker sertifikası almaya hak kazanırlar.

SRC 5 Temel+ Tanker sınavında toplam 40 soru sorulur (25 temel SRC5 + 15 Tanker SRC5). SRC5 Temel + SRC 5 sınavı 60 dakika sürer.

SRC5 Eğitimi, ADR mevzuatına ve karayolu taşımacılığı kurallarına uygun olarak tehlikeli malları taşırken sürücüler için gerekli bir sertifikadır. SRC 5 belgesi, bu eğitimlerden sonra Bakanlık tarafından yapılan sınavların kazananlarına verilen bir sertifikadır.

Src 5 İçin Gerekli Evraklar

Src 5 sertifikasını almak için src 3 (uluslararası navlun) veya src4 (yurtiçi navlun) önceliklerinden en az biri gereklidir. Src 5 sertifikası almak için diğer şartlar Psikoteknik değerlendirme, sürücü belgesi, en azından ilkokul diplomasıdır.

Diğer src belgelerinde olduğu gibi, bu inceleme yapılmaksızın alınamaz. Bu sertifikayı almak için tüm eğitim kursunu tamamlamanız ve sınavları geçmeniz için geçmeniz gerekir. Bu belgenin nasıl alınacağı Avrupa sözleşmesi olan adr sözleşmesinin hükümlerine göre belirlenir. Bu bağlamda, adr belgeleri için eğitim almadan src 5 belgesi almak mümkün değildir.

Aşağıda listelenen sınavları geçmek için sınavdan 2 hafta önce eğitim almış olmanız gerekir. Eğitimini tamamlayan adayların sınavdan 2 hafta önce Halkbank şubelerinde tekrar eğitim için ödeme yapmaları gerekmektedir. Sınavı yapmaya yetkili Tehlikeli Mallar ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, sınavların sayısı ve günlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Src 5 sertifikası almak için yetkili bir kursa kaydolmak için gereken belgeler:

  • 1 Kimlik Belgesi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5 × 6).
  • Ehliyetin Fotokopisi
  • Src 3 veya Src 4 Fotokopisi, Mesleki Yeterlilik Belgesi

Src 5 Belgesi Muafiyet Var Mı?

Bu tür tehlikeli maddelerin taşınması durumunda istisna ADR’nin belirli kuralları için geçerli değildir. LQ işareti, motorlu taşıtlar üzerinde etiket şeklinde ve taşıtlar üzerinde plaka şeklinde paketlere uygulanır.

Normal taşıma koşullarında sızıntıyı önleyici tedbirlerle perakende, kişisel veya ev içi kullanım için ve ayrıca hobi veya spor için ambalajlanmış tehlikeli malların taşınması ciddi bir iştir. Bu nedenle src 5 belgelerinde muafiyet mümkün değildir.

Belirli önlemlere tabi olarak, belirli bir grup gazın taşındığı statik olarak temizlenmemiş boş konteynerlerin taşınması. Bu eğitime katılmak için bir ön koşul src 3 veya src 4 sertifikası ve sürücü ehliyeti bulunmasıdır. Bu gereksinimleri karşılayan sürücüler src 5 altında test edilir.

Src 5 Sınavı Ne Zaman 2020

Tehlikeli Madde Araçlarının Sürücülere Yönelik Mesleki Eğitim Direktifi kapsamında, 2020 için planlanan SRC-5 sınavının sınav tarihleri 6-7 Şubat’tır. Sınav saat 10: 00’da başlayacaktır. Bakanlık, gerekirse, sınav tarihlerini ve sayısını değiştirebilir. Denetlenen illerdeki başvuru sayısı 250 kişiyi aşmazsa, bakanlık bu başvuruları en yakın ülkeye devredebilir. Başvuru sayıları değerlendirilirken, TMGD sınavı başvuru sayıları da dikkate alınacaktır.

SRC5 Yenileme Eğitimi almış adaylar 2 yıl geçerlidir ve bu süre içinde 4 sınavı geçmeye hak kazanırlar. Adaylar, SRC5 belgelerini güncellemek için SRC5 belgelerinin sona ermesinden 1 yıl önce bu sınav haklarını kullanabilirler. SRC5 Temel Sertifikasına sahip olan adaylar SRC5 sınavını geçtiyse, yalnızca bir Sınıf 1 veya Sınıf 7 Sertifikası, SRC5 Temel Sertifikasının geçerlilik tarihi, sınıf 1 veya Sınıf 7, SRC5 Temel Sertifikasının geçerlilik tarihidir.

Sınıf 1, Sınıf 7 Ve Tanker Belgeleri Ne İşe Yarıyor?

Çeşitli dolum ve boşaltma sistemleri hakkında genel bilgi, araçların kullanımı ve işletme kuralları için geçerli ek özel gereklilikler (tip onay belgeleri, onay işaretleri, tabela ve turuncu uyarı işareti) vardır.

ADR / SRC5 Sertifikası kapsamında Sınıf 1 (Patlayıcı maddeler içeren nesneler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif maddeler) elde etmek için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir.

SRC 5 Temel Eğitim Sertifikasına veya ADR / SRC5 Sertifikasına sahip olanlar doğrudan Sınıf 1 ve Sınıf 7 eğitimlerine katılabilirler.

ADR / SRC 5 sertifikası olmayanlar, temel SRC5 eğitimini tamamladıktan sonra ancak sınıf 1 ve 7’de eğitilebilir.

Sınıf 1 – Patlayıcılar

  1. Patlayıcı ve psikoteknik madde ve nesnelerle ilgili özel tehlikeler,
  2. Sınıf 1’deki maddelerin ve ürünlerin birlikte yüklenmesi için özel gereklilikler göz önünde bulundurulur.

Sınıf 7 ADR eğitimine temel ADR eğitimini tamamlayanlar katılabilir;

  1. İyonlaştırıcı radyasyona bağlı tehlikeler,
  2. Radyoaktif maddelerin paketlenmesi, taşınması, yüklenmesi ve istiflenmesi için özel şartlar, radyoaktif maddelerle kaza olması durumunda alınması gereken özel önlemler eğitim sonrasında alınabilir.

ÜDY Belgesi Nasıl Alınır?

UN Numarası Nedir?

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sitemizi twitter da takip edebilir, yeni yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply